Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Januari – Alle Dingen Ten Goede

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28

Laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar de persoon die wordt beschreven als iemand die God liefheeft. We zijn er heel zeker van dat dit nooit kan gelden voor iemand die in een natuurlijke staat verkeert, want het bedenken des vleses is vijandschap tegen God’ (Rom. 8:7). En als dit zo is, kan er geen liefde voor God in zijn hart zijn. Hij wordt derhalve uitgesloten van de zegening van de belofte; zijn naam staat niet in het testament. Maar laten we, om deze gewichtige zaak duidelijker en begrijpelijker te maken, eens zien wat de Heilige Schrift zegt over degenen die God liefhebben. Ik denk dat we in de eerste brief van Johannes drie kentekenen zullen vinden van degenen die Hem liefhebben. Aan deze drie kentekenen kunnen we onze staat toetsen.

Laat ons dan ons hart en geweten onderwerpen aan de toets van Gods onfeilbare Woord, en kij ken of we die drie kentekenen van degenen die God liefhebben in onze ziel kunnen vinden.We lezen: ‘Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God’ (1 Joh. 4:7). Hier vinden we twee kentekenen die de Heilige Geest van degene heeft gegeven die God liefheeft, dat hij uit God is geboren, en dat hij God kent. En als we wat verder kijken, vinden we een derde kenteken: ‘Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren’ (1 Joh. 5:3). Dit zijn dus de drie kentekenen van iemand die God liefheeft: 1. dat hij uit God is geboren; 2. dat hij God kent; en 3. dat hij Gods geboden bewaart.

Lezen: Romeinen 8:18-38

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN