Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 December

De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Zion; en U zal de gelofte betaald worden. Psalm 65:2

Hoe zoet is het God te loven en te prijzen! Er is geen gevoel op aarde, dat daarmede te vergelijken is. Maar hoe dikwijls zijn wij in die staat, dat wij noch kunnen bidden, noch loven; wanneer gemelijkheid en ontevredenheid zodanig bezit van ons hebben genomen, dat, verre van God te loven, wij zelfs niet in staat zijn Zijn aangezicht te zoeken; en wel verre van Hem te zegenen, er zelfs in het hart treurige gedachten zijn, die op vreselijke wijze getuigen van de vijandschap van ons vleselijk gemoed. Zij, die door zulke gevoelens pijnlijk geoefend worden, zijn daarom zeker, dat het alleen het werk van God is, dat hen bekwaamt, om zijn heilige Naam te loven en te prijzen. En komt een ziel, die zo van de hemel geleerd is, niet somtijds in die toestand, dat zij uitroept: „O, mocht de Heere mij iets geven, waarvoor ik Hem kan prijzen; mocht Hij mij uit deze beproevingen helpen; die rampzalige strik verbreken; die vreselijke verzoeking van mij wegnemen; mij uit deze moeilijkheid verlossen; mijn ziel zegenen en besproeien; mijn hart vertroosten; mijn geest versterken; mij een zoete getuigenis geven zijner liefde!” „O” zegt die ziel, „hoe zou ik Hem dan loven en prijzen! Ik zou luidkeels roepen om zijn heilige Naam te verheffen.” Maar als de Heere de zegen aan de ziel onthoudt, zo vurig door haar begeerd, kan zij er op verre afstand op staren, hem in de geest aanschouwen en verlangen hem te ervaren. Maar zij zegt: „Vóórdat die zegen komt met kracht, vóórdat hij in al zijn lieflijkheid tot mij komt, vóórdat hij aan mijn hart is bezegeld, zodat hij mijn gemoed geheel heeft ingenomen, kan ik, durf ik Gods heilige Naam niet loven en prijzen.” O, wat is een ziel, die van de hemel geleerd is, toch een afhankelijk schepsel! Hoe houdt zij niet op bij de Heilige Geest aan te houden, in haar datgene te werken, wat welbehagelijk is in zijn oog.

De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, o God, betalen
geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die uw heil verwachten,
o Hoorder der gebeên,
dies zullen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên.

Ps. 65:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN