Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Oktober – Evangelische Voorschriften

Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren. Psalm 119:5

Nu zal ik de manier beschrijven waarop we er vaak toe komen de noodzaak alsook de zegen in te zien van het volgen van evangelische voorschriften, alsmede van het geloven van evangelische waarheden en het ervaren van evangelische zegeningen. Laten we daarom beginnen bij het begin van het aan God gewijde leven, en eens zien in hoeverre de voorschriften van het evangelie in die dagen en onder dat werk in acht werden genomen en werden nageleefd. Aangezien deze voorschriften de voorschriften van het evangelie zijn, en geen wettelijke verordeningen, ligt het voor de hand dat ze niet kunnen worden begrepen voordat we de waarheid en de kracht van het evangelie kennen. Omdat we onder de wet staan, en ernaar streven hem op eigen kracht en onder invloed van een wettische geest te gehoorzamen, zitten we nog steeds verstrikt in wettische dienstbaarheid. Daarom zijn de voorschriften van het evangelie eerder bezwarend dan heilzaam, en als ze in het licht van de wet worden gezien, worden ze eerder gevoeld als een last op het geweten dan als regelaar van het leven of wezenlijk deel van het roemrijke evangelie van de Zoon van God. Maar er komt een tijd dat de wettische schellen van de ogen vallen en, door het onderricht en het getuigenis van de gezegende Geest, ons verstand verlicht raakt en helder inzicht krijgt in de grote en roemrijke leer van verlossing door de genade, en ons hart wordt geopend om haar te ontvangen en geloven. Als we dan uit de duisternis en dienstbaarheid van de vrije wil en wettische dienst tevoorschijn komen, en, zoals vaak het geval is, geleidelijk liefde voor de waarheid van het evangelie ontwikkelen, raken we zo in beslag genomen door de leer van het evangelie, zien we zo’n zaligheid in de waarheden die er als met een lichtstraal in worden onthuld, dat het voorschriftgevende deel van Gods Woord niet zo zwaar en krachtig op onze geest meer lijkt te drukken. Als we het pad van Gods geboden lopen met een verwij d hart, we ons bereid voelen elk offer ten behoeve van Christus te doen, en genieten van de kracht van de goddelijke waarheid, worden we eerder geleid door de geest van het voorschrift dan door de letter ervan. Maar als men nog niet op paden van veel beproeving of verlokking is geleid, en de ziel nog niet veel geoefend is, worden ze niet zozeer door ons verwaarloosd, en zeker niet veracht, dan wel over het hoofd gezien.

Lezen: Psalm 119:1-16

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN