Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Februari – De Loopbaan Lopen

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt ,en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1

Er wordt uitgeroepen dat de Heere voor Zijn verachte overblijfsel een ‘heerlijke kroon’ is, niet zoals de arme kronen gemaakt van afgevallen bloembladeren, onbeduidende prullen, op een dronkemansfeest, maar een ‘heerlijke kroon die niet vergaat’ (Jes. 28:5). En wie is deze heerlijke kroon? Welnu, het is de Heere der heerscharen, of God der legerscharen. Er staat een prachtig verslag van deze Koning der ere, en hoe Hij wordt vereerd door alle hemelse erfgenamen en verheerlijkte geesten voor de troon in Psalm 24. Toen ze riepen opdat de hemelgewelven weerklonken met: ‘Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga!’ Dan wordt de vraag gesteld: ‘Wie is ze Koning der ere?’ Het antwoord luidt: ‘De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig m de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga!’ Weer wordt de vraag gesteld: ‘Wie is de Koning der ere?’ En weer komt het antwoord: ‘De Heere der heirscharen, Die is de Koning der ere.’ (Ps. 24) Hij croont u met goedheid, genade en vergiffenis, en u kroont Hem met lof. En als u duizend Kronen had, zou u ze met vreugde allemaal op Zijn gezegende hoofd zetten, zoals Hij rijpelijk verdient; en als u duizend tongen had, zouden ze allemaal Zijn lof brengen.

Lezen: Jesaja 28

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN