Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Februari

God, die rijk is in barmhartigheid. Efeze 2:4

Genade past de gevoelige zondaar; en de rijkdommen van Gods genade passen integendeel hun, wier ziel diep vernederd is en die gevoelen hoe overvloedig Hij zijn moet in barmhartigheid, hoe overvloeiende in de grote rijkdom zijner genade, opdat zij de hoop koesteren tot het verbond te behoren, dat hen in hun lage staat van vernedering heeft opgezocht. Wij gevoelen de barmhartigheid en ervaren ze vóór wij de liefde kennen. De liefde is eerst in God, maar zij is niet eerst in onze kennis van haar; ook gaan wij niet eerder tot God vóór wij behoefte gevoelen aan barmhartigheid, alsof wij de voorwerpen zijner liefde waren, of het konden wagen in de verste verte het denkbeeld te koesteren, dat een zo heilig God zulk een vuil zondaar kon liefhebben; maar wij gaan tot Hem, om genade te verkrijgen, zoals de Apostel zegt: „Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en de genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebreeën 4:16). De barmhartigheid is het eerste, dat gezocht moet worden aan de troon der genade; en wanneer deze barmhartigheid is verkregen, dan wordt altijd voortdurend de genade gezocht, om de hulpeloze en afhankelijke ziel in alle tijd van nood te hulp te komen, welke nood het ganse leven blijft voortduren, en tot de genade door heerlijkheid wordt verzwolgen. Was niet de eenvoudige bede van de tollenaar in de tempel: „O God! wees mij zondaar genadig?” En zo is immer de bede van allen, van iedereen geweest, wiens hart door de vinger Gods was aangeraakt.

Gena, o God, gena, hoor mijn gebed,
verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden,
delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden;
Uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet.
Ach, was mij wel van ongerechtigheid.
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden!
Zie mijn berouw, hoor hoe een boet’ling pleit
en reinig mij van al mijn vuile zonden.

Ps. 51:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

DONEREN