Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 November – Hebt De Wereld Niet Lief

Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. 1 Johannes 2:15-17

Terwijl hij staat alsof hij zich op hoge en heilige grond bevindt en hemelse lucht, deze sfeer van zuiverheid en liefde inademt, laat de discipel die Jezus liefhad een waarschuwende stem aan de kinderen Gods horen in de woorden van onze tekst, en maant hen plechtig tot voorzichtigheid voor de liefde tot de wereld. Hij kende hun geneigdheid, wist wat er in het hart van de mens leefde, en dat ofschoon Gods heiligen waren verlost door het bloed van Christus, onderwezen door Zijn Geest, en bewerkt door Zijn genade, er toch in hen een vleselijk, aards beginsel leefde, dat gehecht was aan de wereld en deze liefhad. Hij verheft daarom een waarschuwende stem: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is.’ En om aan te tonen dat dit geen zaak van geringe betekenis was, maar van leven of dood, gaat hij verder met te verklaren dat als iemand echt de wereld liefhad, de liefde van de Vader niet in zijn hart kon leven, welke belijdenis hij ook deed. Vervolgens werpt hij een snelle blik op alles wat in de wereld voorkwam en vat het samen onder drie begrippen: de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, en spreekt er het veroordelende vonnis over uit dat het niet uit de Vader is maar uit de wereld. Maar dan verheft hij zijn waarschuwende stem nog sterker en zegt dat de wereld aan het voorbijgaan is en haar begeerlijkheid, en dat er een spoedig einde zal komen aan dit uiterlijke vertoon. Maar hij voegt toe, om degenen te bemoedigen die ondanks alle tegenstand de wil van God doen, dat als alles hier beneden zal eindigen en vergaan, zij in der eeuwigheid zullen blijven.

Lezen: 1 Johannes 2:3-1 7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN