Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Januari

En Hij leerde ze vele dingen door gelijkenissen. Markus 4 : 2

De Heilige Schrift gebruikt twee schone beelden om het ontvangen van de Goddelijke getuigenis helder voor te stellen. Het eerste is het toevertrouwen van het zaad aan de grond, zoals in de gelijkenis van de zaaier. De landman strooit het zaad in de schoot der aarde, en de grond vooraf behoorlijk omgeploegd en toebereid hebbende, opent de aarde haar schoot, om het zaad te ontvangen. Na een korte tijd begint het zaad te ontkiemen, wortel te schieten neerwaarts en een kiem voort te brengen opwaarts; zoals de Heere zegt: “Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.” Deze gelijkenis stelt op schone wijze voor, hoe de getuigenis van Jezus Christus ingang vindt in de ziel, wortel schiet benedenwaarts en een scheut naar boven. De wortel nederwaarts is in de diepte van een helder gemoed, en de scheut naar boven het verlangen, het zuchten van de ziel naar de levende God. Het andere beeld is dat van het enten. “Ontvangt,” zegt Jacobus, “met zachtmoedigheid het woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken.” Wanneer nu de scheut eerst in de stam is gezet, begint na enige tijd het sap uit de stam in de scheut te vloeien, en dit sap brengt de twee tot een. Zo is het ook in het geestelijke, wanneer de ziel de getuigenis van Christus ontvangt. De getuigenis van Christus wordt ontvangen in een gebroken hart, evenals de scheut wordt gebracht in, en ontvangen door de stam. Als dan het leven uit de stam vloeit in de scheut, schept en bevestigt het een liefelijke en zalige vereniging met Gods Woord en met Hem, van Wie het Woord getuigt. Aldus groeit de scheut op tot een levende boom, voortbrengende bloesems der hoop, bladeren van voortdurende belijdenis en vruchten van een godvruchtig leven.

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vette grond geplant dicht bij een stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed,
het gaat hem wel, ’t gelukt hem wat hij doet.

Ps. 1:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN