Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Juli – Bevinding

Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Psalm 74:12

Verlossingen zijn de belangrijke bewijzen waarnaar we moeten kijken. Geen andere bewijzen zullen een behoeftige, naakte ziel tevreden stellen, en een wijs mens zal voornamelijk naar die bewijzen kijken als hij anderen inschat. Hij zal beslist niet voorbijgaan aan het gezucht van de gevangene en zal er ook niet lichtvaardig over denken, maar hij zal het losmaken van de ketenen van de geboeide gevangene beter bewijs vinden dan het feit dat hij in de gevangenis zit. En ook al vinden sommigen dat de diepgaandste prediking degene is die voornamelijk over de zonde gaat, twijfel ik er in het geheel niet aan dat die prediking het scherpst is, en tegelijk het meest stichtend, die vooral over verlossingen gaat. Dit is wel heel iets anders dan de oppervlakkige, droge dienst waarin geruststelling en troost worden gepredikt. Verlossingen brengen rechtszaken, verdriet en verlokkingen met zich mee. Moeilijkheden en verlossingen zijn de schalen van een weegschaal: als de ene boven is, is de andere beneden.

Maar degenen die alleen van duisternis en ongeloof willen horen, hebben geen weegschaal, maar een schaal die is losgemaakt van de waagbalk. Degenen die alleen van geruststellingen willen horen, hebben de andere schaal, die ook van de waagbalk is gehaald. Ze zijn dieven en bedriegende wegers, die de schaal hebben gestolen en de waagbalk achter hebben gelaten. En omdat ze medeplichtigen zijn aan de diefstal, heeft de ene dief de ene schaal weggenomen, en zijn medeplichtige de andere. Een eerlijk mens behoudt de waagbalk en laat de schalen eraan hangen, en hij zet degenen die lichtvaardig zijn en niet zijn verleid op de schaal van beproevingen. Ze brengen hem totaal niet in beweging; ze worden te licht bevonden. Dan zet hij de treurigen in de schaal van verlossingen. De balk trilt, maar beweegt niet. Het is wereldse smart die dood aanricht. Zij zijn ook te licht bevonden. Maar een levende ziel die is verlokt, zal ooit de ene schaal doen zakken, en een levende ziel die is verlost, zal een andere keer de andere schaal doen zakken, en zo in elk zijn volle gewicht hebben.

Lezen: Psalm 74
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN