Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 December – Gerechtigheden En Sterkte

Men zal van Mij zeggen. Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24

Er zijn mensen die tot de Heere Jezus Christus zijn gekomen: Hij heeft hen ontvangen, hun ziel gezegend, in hun hart geschenen, en hun enkele getuigenissen gegeven dat ze de Zijnen zijn, eeuwig de Zijnen. Zij kunnen zeggen, en alleen als de Heere het hun mogelijk maakt: ‘In de Heere zijn gerechtigheden en sterkte.’ Dit vernedert hen, maakt hen klein, laag in hun eigen ogen, en maakt Jezus dierbaar voor hun ziel. Allen die de Heere onderwijst, brengt Hij tot Jezus en zij geloven Jezus en vertrouwen Hem: dezen behoren tot het zaad van Israël. Het geloof van sommigen is zwak, van anderen sterker. Sommigen worden nagenoeg verteerd door angsten en twijfels, worden de hele dag lang op de proef gesteld en in verzoeking gebracht, maar toch, ondanks al hun gezwoeg, gezucht, gezoek en gekerm, komen ze tot de Heere des levens en der heerlijkheid, en ze weten dat niemand anders dan Jezus hulpeloze zondaren kan weldoen. De Heere zal in de loop der tijd alle angsten en twijfels van dit zaad van Israël wegnemen, hun verwarde geweten troosten en het hun mogelijk maken zich in de Heere te beroemen, en alleen op Hem te bouwen. Al naar gelang de Heere het ons leert, zal het in meer of mindere mate onze dagelijkse ervaring zijn dat we niets in onszelf zijn, dat we onze zwakheid, hulpeloosheid en armzaligheid ervaren. De Heere maakt het ons mogelijk te komen tot en te zien op Jezus Christus, opdat we uit Zijn volheid kunnen ontvangen. Geen van dezen zullen ledig worden weggezonden. De Heere zal genade en barmhartigheid schenken; Hij heeft alle genadeschatten voor degenen die hun behoeften kennen en ervaren. Hij heeft gezegd: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37).

Lezen: Psalm 28

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN