Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Oktober – Evangelische Voorschriften

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24

Iemand aan wie God het geloof heeft geschonken, verliest dit geloof nooit uit zijn hart. Maar het is even krachteloos bij welke handeling dan ook, bij elke actieve ervaring, elk werk, of bij het voortbrengen van iets geestelijks, als een stoommachine krachteloos is, behalve als de drijfkracht, stoom, in werking wordt gezet. Maar als de drijfkracht komt, als de stoom wordt opgewekt, dan begint zij te werken. Net zo gaat het bij het geloof in de ziel. Het geloof is machteloos, tot het God behaagt om erin te blazen en het aan de gang te brengen. Dan, terwijl Hij eraan werkt en de drijfkracht in gang wordt gezet, begint het volgens zijn aard te handelen, en het werk te doen dat God heeft bepaald. Het is het werk van geloof te geloven in de Heere Jezus Christus – (‘Gelooft gij in de Zoon van God?’ Joh. 9:35) – in Hem te geloven als onze Rechtvaardigheid, onze Middelaar, onze Verlosser, onze Vriend, onze Heere en onze God. Wij kunnen zelf niet het geloof opwekken om in te zien en te geloven dat Hij dit allemaal voor ons is. Maar als het de Heere behaagt ons het geloof te geven, en het tevoorschijn te halen door de werkingen van Zijn Geest in onze ziel, dan spreidt het geloof zijn vleugels uit, grijpt deze dierbare Verlosser aan en brengt Hem in het hart. En dit is ‘het werk des geloofs met kracht’ (1 Thess. 1:11). Er bevindt zich een belofte in het Woord, die heel geschikt is voor uw toestand en situatie. Maar u hebt het gevoel dat u niet de kracht heeft om haar vast te pakken. Daar staat het, in Gods Woord, heel zoet en heel passend, maar u kunt haar niet aanraken. Of als u haar aanraakt, kunt u er geen enkele zoetheid, zaligheid of troost uit halen. Maar als het de Heere behaagt die belofte nabij te brengen, met goddelijke kracht aan uw ziel te werken, en zo het levende geloof in de belofte op te wekken en tevoorschijn te halen, wat is makkelijker dan te geloven? Ik heb vaak gezegd dat geloven de moeilijkste zaak ter wereld is en de makkelijkste zaak ter wereld. Er is niets zo moeilijk, niets zo onmogelijk, als te geloven als de Heere geen geloof geeft, het niet opwekt en tevoorschijn haalt met Zijn almachtige kracht. Maar als de Heere dit wel doet, of de ziel zegent, de waarheid nabij brengt, de belofte toepast, haar met zoetheid en smaak laat indalen, dan is niets zo makkelijk als te geloven. Het is dan zo simpel, zo zoet, zo makkelijk, het kost geen enkele inspanning, het lijkt onbeperkt naar binnen te komen en naar buiten te stromen terwijl God het geeft. En als dit het geval is, is het ‘het werk des geloofs met kracht’ om de belofte te ontvangen; haar zoetheid te smaken; haar warm in het hart op te nemen en te geloven dat God haar gestand zal doen.

Lezen: Markus 9:14-29

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN