Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 November – Die Koning Verhore Ons

0 Heere! behoud; die Koning verhore ons, ten dage van ons roepen. Psalm 20:10

Gods kinderen zijn er door de Heilige Geest min of meer van overtuigd geraakt dat er in henzelf geen goed aanwezig is en dat daarom al het goede dat ze hebben wel een vrij e gave vanuit de overvloedige genade Gods moet zijn. Het kan enige tijd in beslag nemen, het kan een proces van vele jaren zijn, het kan het gevolg van vele pijnlijke beproevingen zijn, het kan de vrucht van vele verwarrende angsten zijn om iemand ertoe te brengen alle vertrouwen in het vlees te laten varen. Maar pas als hij zover is dat hij alle vleselijke afhankelijkheid heeft opgegeven, is hij zover dat hij uitsluitend op het volbrachte werk van Christus kan vertrouwen. Er is een tijd geweest waarin hij dacht dat hij berouw zou hebben, dat hij zou geloven en zijn eigen ziel zou verlossen, maar hij ontdekte tot zijn bittere smart dat het niet langer aan hem was of hij berouw zou hebben, maar of God hem berouw wilde geven; niet langer of hij zou geloven, maar of God zo goed wilde zijn om hem de kostbare gave van het geloof te schenken. Ik geloof dat elk kind van God op het punt komt dat hij van zichzelf wordt ontdaan, zo volledig omlaag wordt gehaald in zijn gevoelens voor Gods voetenbank, dat hij beseft dat als God Zijn hand niet uitsteekt, hij in diepe wateren zal wegzinken. De Kerk zegt daarom: ‘O Heere! behoud’ ‘Begunstig me toch door Uw verlossing aan mijn hart toe te passen. Verzeker mijn ziel van haar deel in het volbrachte werk van Uw dierbare Zoon.’ Dit is wat elke ziel zegt die zo vernederd is dat zij kan beseffen dat zij zonder toepassing van het bloed en de liefde van Christus voor eeuwig zal verzinken. Maar als de Kerk zegt: ‘Heere, verlos ons’, wat houdt dit dan in? Het houdt in dat we van iets moeten worden verlost, anders kan er geen sprake van een verlossing zijn. Verlossing is niet slechts een negatief iets; het is een daadwerkelijke redding, een echte verlossing; de ziel wordt werkelijk uit een noodsituatie gehaald. Dus als de Kerk zegt: ‘Verlos ons,’ betekent dit dat ze uit datgene bevrijd wil worden dat anders haar ondergang zal worden.

Lezen: Psalm 20

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN