Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 December – Gerechtigheden En Sterkte

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24

Er zijn er wellicht onder u die niet kunnen geloven dat ze gerechtvaardigd zijn in de Heere. Ze kennen niet het vertrouwen van het geloof dat hun zonden zijn vergeven, dat ze volledig in Christus staan door het geloof; noch kunnen ze zich in Hem beroemen. Er kan een arme ziel zijn die deze verkwikkende boodschappen van Christus, die de ziel ertoe brengen zich te beroemen in Zijn Naam, niet heeft gezien of heeft genoten. Hebben we geen schriftuurlijk bewijs in dit ene kenmerk, dat ze tot Hem komen? Zegt de Heere niet dat er niemand tot Hem komt dan die getrokken wordt door de Vader? Dit is het werk van de Geest in het geweten van een zondaar, niemand is ooit gekomen en zal ooit komen dan door God getrokken, bereidwillig gemaakt ten tijde van Zijn kracht. En zegt de Heere Jezus Christus niet: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen?’ (Joh. 6:37) Zegt Hij niet: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’? (Matt. 11:2 8) Wat zijn deze beloften, deze uitnodigingen toch bemoedigend voor alle met zonden belaste schepsels, die beseffen dat ze worden aangemoedigd, uitgenodigd en soms in staat gesteld tot Hem te komen, zich aan Zijn voeten te leggen, met Hem te worstelen. Zijn Majesteit te smeken, hun hart voor Hem uit te storten, Hem met tranen, zuchten, heftig gekreun en hartverscheurend gesnik te vertellen dat niets anders dan Zijn liefde hen kan rechtvaardigen, en niets anders dan Zijn bloed hun geweten kan zuiveren. Zijn liefde brengt de hemel in hun ziel.

Lezen: Lukas 6:39-49
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN