Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 September – Paulus’ Afscheidswens

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade. Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32

Het woord van Gods genade is machtig Gods kinderen op te bouwen. Hebt u verzoekingen ondervonden en bent u eruit bevrijd? Het was ‘het woord van Gods genade’ dat u heeft opgebouwd. Hebt u ernstige beproevingen doorstaan, en heeft de Heere u erin gezegend en u eruit weggevoerd? Het was ‘het woord van Gods genade’ dat u heeft opgebouwd. Hebt u verstrengeld gezeten in een dwaling, en heeft de Heere u uit die dwaling getrokken door een gedeelte van Zijn waarheid aan uw ziel toe te passen? Het was ‘het woord van Gods genade’ dat u heeft opgebouwd. Bent u verstrengeld geweest in de begeerte van het vlees, terneergeslagen door een strik van de duivel, en heeft de Heere u eruit bevrijd? Het was ‘het woord van Gods genade’ dat u heeft opgebouwd. We worden niet opgebouwd door vleselijke heiligheid, door stoffelijke vroomheid, door lange en luide gebeden, door de daden en plichten van het vlees; nee, zelfs niet door krachtige leerstellingen die in ons hoofd ronddolen; maar door ‘het woord van Gods genade’ dat met goddelijke kracht toegepast wordt aan het hart. Maar juist dat ‘woord van genade’ is geschikt gemaakt voor onze ziel, doorgaans alleen als we in die omstandigheden terechtkomen waarbij het aansluit. Is genade geen vrije gunst en is ‘het woord van Gods genade’ niet het instrument waarmee deze vrije gunst wordt geopenbaard? Kan ik dus de hoogten, de diepten, de rijke voorraden, de vrijheid, de heerschappij, de enorme kracht van de genade leren, behalve dan in die omstandigheden waarvoor zij geschikt is? Moet ik me geen schuldige zondaar voelen voordat de genade zoet kan zijn? Moet ik de overvloed aan innerlijke zonde niet kennen voor de grote overvloed van Gods genade dierbaar kan zijn? Moet ik niet iets weten van die fontein van het kwaad die ik in me draag, en mijn borst laten blootleggen met haar verborgen gruwelen voordat ik de genade kan kennen die bedekt, vergeeft en heelt? En deze genade kan ik alleen kennen door ‘het woord van Gods genade’; met andere woorden, door de zoete openbaring, zalvende toepassing en goddelijke openbaring van het evangelie van Gods genade.

Lezen: Psalm 119:33-48

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN