Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 September – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja48:17

Er is een manier om in de weg van de voorzienigheid te wandelen; en het is de Heere, en alleen de Heere, Die ons kan leiden op de weg die we moeten volgen in tijdelijk zaken. Maar hoe kunnen we weten of het een weg is die we moeten gaan, of een weg die we niet moeten gaan? Stel, u kunt uw zaak in een betere buurt vestigen; of hem uitbreiden; of uw maatschappelijke positie veranderen; of een betrekking aannemen; of een gelegenheid aangrijpen die gunstig voor uw belangen lijkt. Welnu, hoe kunt u weten of dit een weg is die u moet gaan, of juist niet? Wat zegt het geweten? Is het een juiste weg om te gaan? Zal ik mijn ziel aan verzoeking blootstellen door die weg te gaan? Zal ik tegen God zondigen? Zal ik Hem tegenstaan? Zal ik een bekend kwaad begaan? Zal ik mezelf in een situatie brengen waarin de verzoeking te sterk voor me zal zijn? Zal ik de Heere Zijn aangezicht voor mij doen verbergen? Zal ik Zijn beteugelende hand over me brengen? Zal ik niets dan doornstruiken en doornen vinden? Het kan een heel prettige weg lijken, een heel aangename weg voor het vlees, net wat een werelds persoon graag wil, maar het kan precies zo’n weg zijn die een kind van God niet durft te nemen. Als we nu bereid zijn ons door God te laten leiden op de weg die we moeten gaan, en niet onze eigen weg verkiezen te gaan, zal Hij ervoor zorgen dat Hij ons naar de juiste weg leidt. De Heere verwerpt al onze kromme wegen tot ons nut, hoewel dat ons spijt en verdriet doet, en we eronder lijden. Het is genade dat de Heere al onze wegen afwijst, ofschoon het ons veel pijn en verdriet doet. Maar toch, hoe veel beter, hoe veel verstandiger en hoe veel veiliger is het om een door God goedgekeurde weg te bewandelen, dan een door God afgekeurde weg; een rechte weg te bewandelen in plaats van een kromme; een oprechte weg in plaats van een onbetrouwbare weg; in de vreze Gods te wandelen en niet overeenkomstig de begeerten en verlangens van onze gevallen natuur. Maar, het is een weldaad, dat als we kinderen van God zijn, Hij ons op de weg zal leiden die we moeten gaan.

Lezen: Psalm 23

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN