Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

En dit woord; Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28

Er zijn dingen die beweeglijk zijn, en er zijn dingen die niet beweeglijk zijn; de dingen die beweeglijk zijn, dienen te worden verwijderd, de dingen die niet beweeglijk zijn, dienen te blijven. Dit geldt zowel in de natuur als in de genade. ‘Beweeglijk’ wijst op inwendige zwakte, derhalve op verval, derhalve op verwijdering; ‘onbeweeglijk’ wijst op inwendige kracht, derhalve op stevigheid, derhalve op vastheid. Maar wat zijn in goddelijke aangelegenheden de dingen die onbeweeglijk zijn? We zullen er, onder Gods zegen, enkele beschouwen. Het eeuwige verbond (2 Sam.23:5) dat in alles wel geordineerd en bewaard is, is één van die dingen die onbeweeglijk zijn. De richtlijnen van de eeuwige Drie-eenheid, met de verordeningen die vaststonden voordat de wereld een wezen, of de tijd een bestaan had, kunnen niet heen en weer worden bewogen door de rusteloze golven van het lot of de verandering. Een berg zou net zo goed door de nevelen rond zijn top kunnen worden bewogen als de eeuwige raad van God door de ademtocht van een mens. ‘Is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren?’ (Job 23:13) ‘Ik, de Heere, word niet veranderd’ (Mal. 3:6). Het voltooide werk van Christus is ook één van die dingen die onbeweeglijk zijn. Zei Hij niet terwijl Hij Zijn laatste adem uitblies: ‘Het is volbracht’ ? Zijn bijna laatste woorden waren: ‘Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh. 17:4). Vandaar dat van Hem was voorzegt dat Hij ‘een eeuwige gerechtigheid’ (Dan.9:24) zou aanbrengen, hetgeen Hij deed toen Hij de wet gehoorzaamde en stierf onder de vloek ervan. Van het voltooide werk van de Zoon van God kunnen we met recht zeggen, ‘dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen.’ (Pred. 3:14) Het is een volmaakt werk, een voltooide verlossing, een totale verlossing. Niets kan het doen bewegen, veranderen of vernietigen, en daarom blijft het.

Lezen: Hebreeën 12:14-29

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN