Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 September – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17

Als wat ons geleerd wordt van nut is, wordt Jezus dierbaar voor onze ziel. Als het God behaagt de Heere Jezus Christus enigermate aan ons te openbaren, en we krijgen glimpen van Zijn Persoon, heerlijkheid, bloed, gehoorzaamheid, lijden en liefde, zal dit Hem uit- zonderlijk dierbaar voor onze ziel maken. Als Hij dan uitzonderlijk dierbaar voor onze ziel wordt, kunnen we zeggen dat wat Hij leert ons van nut is. ‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ ‘Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.’ Maar als onze belijdenis van Jezus Christus daarentegen nooit zalige gevoelens in ons hart teweegbrengt; als we slechts leerstellige kennis van Jezus hebben, en geen openbaring van Hem aan onze ziel door de werking van de Geest, dan koesteren wij geen bewondering voor Hem, kennen we geen aanbidding van Hem, geen liefde voor Hem, scheppen wij geen behagen in Hem — we zien Christus slechts naar het woord, naar Zijn naam, we zien Hem in het Woord Gods, maar niet door het oog van een levend geloof. Als we dit slechts leren en belijden, is het niet van God – want het is ons niet van nut. Als we van God geleerd zijn, en de lessen zijn ons van nut, verkrijgen we er een geestelijke instelling door. Als de Heere Jezus Christus ooit enigermate dierbaar wordt voor onze ziel, krijgen wij hierdoor een geestelijke instelling, onze aandoeningen worden boven alle aardse dingen uitgetild naar de hemel, en dan gehecht aan Jezus Die aan de rechterhand van God zit. Dan willen we niets anders dan gemeenschap met God hebben, en leven tot Zijn eer. Maar als we daarentegen door de glimpen van Jezus die we krijgen of beweren te krijgen, alleen maar meer gehecht raken aan het vlees, als de geest van de wereld alleen maar wordt versterkt in ons hart, en een afgodische gehechtheid aan de tijdelijke en zintuiglijke dingen wordt bevorderd, dan kunnen we zeggen dat deze glimpen van Christus niet van God zijn, omdat ze ons niet van nut zijn.

Lezen: 1 Petrus 2:1-10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN