Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 November

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Jo iemand Mij liefheeft, die zul mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en Zullen woning bij hem maken. Johannes 14:23

Er zijn twee grote levenspunten, die elke Christen voor zijn ziel behoort te zoeken. Het eerste is: gelooft hij in Christus? Heeft de Heilige Geest Christus aan zijn ziel doen kennen? Heeft hij Jezus omvat in de armen van een levend geloof? Het tweede punt, dat hij voor zijn ziel moet zoeken is: woont hij in Christus? Dit kan hij weten zo hij een getuigenis heeft, dat Christus in hem woont en hij de vruchten voortbrengt, welke uit die inwoning voortvloeien. Indien Christus in hem woont, zal zijn hart niet zijn gelijk de onderste molensteen; hij zal de wereld niet liefhebben en de dingen van de tijd en de zinnelijkheid; hij kan de afgoden niet beminnen en er gelukkig bij zijn, of die dingen doen, die door goddeloze leraren zonder schroom en zonder wroeging worden verricht. Jezus in de ziel is een Gast, die zich bekend zal maken; ja, zo Hij er in woont, is Hij er Koning. Hij is Heerser in Zion, en als Hij in het hart komt, komt Hij als Koning. Daarom, haar wettig Souverein zijnde, bestuurt Hij de vermogens der ziel en maakt haar gehoorzaam aan zijn schepter; want: „Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uwer heirkracht” (Psalm 110 : 3). „Heere, onze God! andere heren, behalve Gij, hebben over ons geheerst; doch door U alleen gedenken wij uws Naams” (Jesaja 26 : 13.

De Heer is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot,
ver boven alle goön kan schenken!
Het diepst van ’s aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt’ is in zijn hand:
’t Is al gehoorzaam op zijn wenken.

Ps. 95:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN