Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 September – Zie Mij Aan

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132

Er zijn met name twee dingen die David God aan Zijn volk zag verlenen: het ene was Gods blik, en het andere de onthulling van Gods genade: ‘Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen.’ Maar hoe kijkt God naar Zijn volk? Ziet de Heere alles? Gaan Zijn ogen niet heen en weer over de aarde om het kwade en het goede te zien? En komen alle geheimen niet aan het licht voor Zijn alwetende ogen? Stellen Zijn oogleden de mensenkinderen niet op de proef? Dat doen ze! Maar toch is er een begunstigd volk, dat de Heere op een bijzondere wijze bekijkt, op een manier waarvan David wenste dat de Heere naar Hem zou omzien. Hij ziet op hen in Christus. Hij ziet niet op hen als op zichzelf staand. Als Hij hen zag als op zichzelf staand, zouden Zijn woede, toorn en verontwaardiging tegen hen moeten uitbarsten. Maar Hij beziet hen met hun eeuwige en levende verbinding met de Zoon van Zijn liefde, zoals de apostel zegt: ‘in Hem volmaakt’ (Kol. 2:10). En hen bezien als eeuwig in Christus staand, hen bezien als gekocht door verzoenend bloed, en gewassen in de fontein die in een dag werd geopend voor alle zonde en alle onreinheid, als gekleed in Zijn glorieuze rechtvaardigheid, en liefgehad met stervende liefde, ziet Hij hen niet zoals ze in zichzelf zijn, ellendig, ongelukkig, arm, blind en naakt, maar Hij ziet hen als zonder smet, zonder blaam, in de Zoon van Zijn liefde, zoals de apostel het in enkele woorden uitdrukt: ‘Begenadigd in de Geliefde’ (Ef. 1: 6). David zag wat een gezegende staat dit was, dat de Heere, als Hij naar Zijn volk keek, Hij ze niet als arme, schuldige, ellendige zondaars zag, maar dat Hij hen zag als staande in Christus, verenigd met Christus, deel hebbend aan Christus, waardoor Hij hen kon bezien met aanvaarding in Zijn geliefde Zoon.

Lezen: Numeri 23:13-24

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN