Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 September – Zie Mij Aan

Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen. Psalm 119:132

De Heere ziet op Zijn volk met medelijden. Net als toen Hij, na de zondvloed, vanuit Zijn hoge heiligdom neerkeek op Noach en allen die bij hem in de ark waren, en vanuit Zijn hart teder medelijden stroomde, zo kijkt Hij vanuit Zijn hoge heiligdom neer op alle arme, zwoegende, worstelende pelgrims hier beneden, en beziet hen met medelijden en mededogen, vanuit Zijn genadige en medelevende hart. Hij ziet dat sommigen door verzoekingen worden gekweld; anderen worden geplaagd door een zondig ongelovig hart; anderen geteisterd door omstandigheden; anderen diep waden door tijdelijke beproevingen; anderen rouwen om Zijn afwezigheid; anderen worden vervolgd en verstoten door de mensen. Elk hart kent zijn eigen bitterheid, elk heeft een zwakke plek dat het oog van de Heere ziet; en de Heere, als een God van genade, ziet op hen neer en heeft medelijden met hen .Als Hij ziet dat ze vastzitten in een strik, heeft Hij medelijden met hen omdat ze zo verstrikt zitten; als Hij ziet dat ze opzij worden getrokken door de afgoderij en het kwaad van hun gevallen natuur, heeft Hij medelijden met hen omdat ze dolende zijn; als Hij ziet dat ze aangevallen en gekweld worden door de duivel, ziet Hij op hen neer met mededogen vanwege zijn aanvallen. Maar de Heere heeft de geweldige kracht om Zijn arme, lijdende kinderen te vertroosten, die zwoegen en worstelen door deze woeste huilende wildernis, want ‘voor hulp wordt gezorgd door Degene die machtig is’ (vgl. Ps. 89: 19); die ‘volkomenlijk zalig maken kan’ (Heb. 7:25).

Lezen: Hebreeën 4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN