Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Mei – Het Uitgieten Van Gods Geest

Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja44:3

ln de uitgieting van Zijn Geest stort God in het bijzonder de hemelse gave van de liefde in de ziel, want dat is de grootste zegen die Hij kan geven, omdat het de gave is van Hemzelf, die de Liefde zelf is. Alle andere genaden en gaven verbleken bij deze, want wij lezen: ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde’ (1 Kor. 13:13).

Maar ik wil op geen enkele manier de gaven en genaden van de Geest beperken tot die welke ik genoemd heb, want in het uitgieten van Zijn Geest over Sions nakomelingen, stort Hij elke geestelijke zegen uit, die er in Zijn hart en in Zijn hand is om te schenken. Er is geen enkele gunst in het hart van God voor Zijn Sion, die niet in wezen opgesloten is in de uitgieting van de Geest over haar. Ik zeg ‘in wezen’, omdat ze niet altijd daadwerkelijk, althans niet bevindelijk worden gevoeld en genoten. Hij voegt er daarom bij: ‘en Mijn zegen op uw nakomelingen,’ want het is zeker dat Hij met Zijn Geest ook Zijn zegen uitgiet. En hoe rijk is dat woord ‘zegen’! Wanneer God zegent, welke gunst blijft er dan achter?

Iezen: Jesaja 44:1-8

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN