Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 November – Een Beschutting Over Al Wat Heerlijk Is

En de Heere zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over al wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Jesaja4:5-6

De Heere geeft degenen die naar de berg Sion zijn gekomen een woning, Hij plaatst hen onder het evangelie, Hij geeft hun een hart om het in liefde te ontvangen, Hij brengt kracht op hun ziel over waardoor zij op Christus zien en een woning op de berg Sion verwerven. Hij geeft haar ‘een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts’. Hij begunstigt haar soms met zijn merkbare aanwezigheid, en zelfs in het donker glanst een vlammend vuur, waarbij de ogen van de ziel naar de Heere worden geleid, zelfs van de einden der aarde. Ze vinden ook een beschutting in al deze heerlijkheid, en dat niet alleen, maar ook een veilige schuilplaats in Hem. Ze ontdekken dat de Heere des levens en der heerlijkheid een schaduw tegen de hitte is, zodat als de verzoeking opkomt, ze als het nodig is naar Hem toe kunnen vluchten. Als storm en regen hun om het hoofd slaan, vluchten ze naar Hem toe, als schuilplaats en beschutting. Dit alles vervult de Heere bij elke verloste en herboren ziel. Wie van de lezers kan nu zeggen dat hij inderdaad naar de berg Sion is gebracht, en de heerlijkheid en de kracht van het evangelie heeft gevoeld? Wie kan hier zeggen: ‘Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Dit is mijn woning waar ik wil leven en sterven? ’ (Ps. 13 2:14). Wie heeft hier de aanwezigheid van de Heere gevonden en de dauw van Zijn gunst die op zijn geest rust? Wie heeft gezien dat Gods heerlijkheid een schuilplaats is, zodat hij, toen verzoekingen, beproevingen, bezoekingen en smarten hem overvielen, niet naar Assyrië heeft gekeken, niet naar Egypte is gegaan om hulp, maar uitsluitend geheel op de Heere heeft gesteund, in Wie de Vader wilde dat alle volheid zou wonen? Wie heeft hier iets van de hagelstorm meegemaakt die hem uit leugentoevluchtsoorden heeft gejaagd om naar Jezus toe te vluchten met zuchten, uitroepen, verlangens, gesteun en gekreun opdat Hij een toevluchtsoord en een beschutting voor zijn ziel zou zijn? God geeft zegeningen niet afzonderlijk. Hij heeft Zijn volk gezegend met ‘alle geestelijke zegening in de hemel in Christus’ (Ef. 1:3). Als Hij een ziel ertoe heeft gebracht Zijn aangezicht te zoeken, zich tot de berg Sion te richten, en naar Jezus op te zien van de einden der aarde, zal Hij elk verlangen van die ziel vervullen, en haar zichtbaar en gelukkig laten deelnemen in Zijn genade hier en Zijn heerlijkheid hierna.

Lezen: Jesaja4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN