Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 November – Een Onbeweeglijk Koninkrijk

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:27,28

Sommigen erkennen dat de genade overvloedig wordt gegeven, maar menen dat, als zij eenmaal gegeven is, zij als het ware zichzelf onderhoudt. Als ik een steen zie die zichzelf in de lucht laat zweven, zal ik het zichzelf onderhoudende vermogen van de genade geloven. Geloof is volgens de Heilige Schrift ‘der werking Gods’ (Kol. 2:12); en degenen die worden bewaard, worden ‘bewaard in de kracht Gods’ (1 Pet. 1:5). Dezelfde genade die het geloof gaf, moet het geloof in stand houden. Dezelfde genade die de hoop ingaf, moet de hoop in stand houden. Dezelfde genade die de liefde uitstortte, moet die liefde vurig houden in het hart. Alles is van begin tot eind van de genade afkomstig. Heeft de duivel u er nooit toe verleid alles op te geven, uit uw beroep te stappen, de plaats van uw eredienst te verlaten, uw kerklidmaatschap op te geven als u lid van een kerk bent, en zelfs uw hoop weg te gooien? Maar waarom hebt u dat allemaal niet gedaan? U had het wel gedaan als God u niet de genade had gegeven om de verzoeking te weerstaan. Bent u niet in de verleiding gebracht om u in zonde te storten? Bent u duizendmaal in de verleiding gebracht te geloven dat er niets in uw ziel is bewerkstelligd door de kracht van God?Wat heeft u zo lang vast doen houden aan de Heilige Schrift, aan de genadetroon, aan het horen van de waarheid, aan een getuigenis van de heilige Naam van Jezus? De genade! Zoals Paulus zegt: ‘Door de genade Gods ben ik dat ik ben’ (1 Kor. 15:10). Waar draait het nu eigenlijk voornamelijk om? Te geloven ondanks ongeloof; te hopen ondanks wanhoop; hef te hebben ondanks harteloosheid en zelfs vijandschap; te bidden ofschoon er geen antwoord komt; te luisteren ofschoon zelden te worden gezegend; de Heilige Schrift te doorzoeken ofschoon men er zelden troost in vindt. Dit is de beproeving van het geloof, om zwak voort te gaan maar niet los te laten, en door de genade datgene vast te houden wat de genade heeft verleend.

Lezen: Filippensen 2:12-30

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN