Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Maart

Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Johannes 5:20

Wat een gelukzaligheid om het eeuwige leven te hebben. Een eeuwig leven dat door de eeuwigheid zelf niet kan worden uitgeput! Er is in mijn ziel iets zo bijzonder gelukzaligs in de uitdrukking ‘eeuwig leven’ dat ik niet kan ophouden er bij stil te staan. Wat verruimt de gedachte eraan, het gevoelen ervan de borst! Hoe armzalig, hoe gering en nietig is ons tijdelijk leven met al zijn zorgen – in vergelijking met de kleine handbreedte die God ons hier beneden heeft toegestaan? En merk op, hoe door Johannes ons oog gevestigd wordt op de ware God, Die zelf het eeuwige Leven is. Hij is niet alleen de Gever, de Bron, het Onderwerp, het Voorwerp ervan; Hijzelf is het alles. O, als Hij onze ziel door Zijn Geest en Zijn genade levend heeft gemaakt, dragen wij nu al het eeuwige leven in onze boezem! Want dat eeuwige leven is de kostelijke vrucht op aarde van dat eeuwige leven in de hemel, dat bij de Vader was en ons is geopenbaard (1 Joh. 1:2). ‘Maar’, zult u vragen, ‘hoe kunnen wij  weten dat wij het eeuwige leven hebben?’ Door het inwendige bewustzijn, dat wij leven; door de pols, die slaat; de longen, die ademen; het oog dat ziet; het oor, dat hoort; de tong, die spreekt; de handen, die tasten; door de warme bloedstroom in onze aderen; door de gedachten, die nu en dan in onze geest opkomen. Op dezelfde wijze kennen wij het geestelijk leven door het inwendig bewustzijn er van en door zijn inwendige werking. En waar geestelijk leven is, daar is het eeuwige leven. Wanneer wij de roerselen, het ontspringen, het opwellen en andere verschillende bewegingen van dit geestelijke leven in ons hart voelen, hebben wij een getuigenis dat wij ook eeuwig leven hebben. Dan mogen wij weten dat dit eeuwige leven in de Zoon van God is en door de Zoon van God in ons is ingeblazen en aan onze ziel is meegedeeld.

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer,
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer!

Ps. 93:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN