Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Maart

Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Johannes 5:20

O welk een zaligheid, die de eeuwigheid zelf niet kan uitputten, het eeuwige leven te hebben! Er is in mijn ziel zo iets bijzonder zaligs in de uitdrukking „het eeuwige leven”, dat ik niet kan ophouden mij er bij te bepalen. Hoe verruimt de gedachte er aan, het gevoel er van de borst! Hoe armzalig, hoe gering en laag is ons tijdelijk leven met al zijn zorgen — de kleine handbreedte, die God ons hier beneden heeft toegestaan, in vergelijking daarvan? En merk op, hoe door Johannes ons oog gevestigd wordt op de ware God, Die zelf het eeuwige Leven is. Hij is niet alleen de Gever, de Bron, het Onderwerp, het Voorwerp ervan; Hijzelf is het alles. O, zo Hij onze zielen maar levend gemaakt heeft door zijn Geest en zijn genade, dan dragen wij nu, nu reeds het eeuwige leven in onze borst om! Want dat eeuwige leven is de kostelijke vrucht op aarde van dat eeuwige leven in de hemel, dat bij de Vader was en ons is geopenbaard (1 Joh. 1:2). „Maar”, zult gij vragen, „hoe zullen wij het weten, dat wij het eeuwige leven hebben?” Hoe weten wij, dat wij het natuurlijke leven hebben? Door het inwendige bewustzijn, dat wij leven; door de pols, die slaat; de longen, die ademen; het oog dat ziet; het oor, dat hoort; de tong, die spreekt; de handen, die tasten; door de warme bloedstroom in onze aderen; door de gedachten, die nu en dan in onze geest opkomen. Op dezelfde wijze kennen wij het geestelijk leven door het inwendig bewustzijn er van en door zijn inwendige werking. En waar geestelijk leven is, daar is het eeuwige leven; wanneer wij de opwellingen, het opspringen, het zwellen en de verschillende bewegingen van dit geestelijk leven in onze harten gevoelen, hebben wij een getuigenis, dat wij ook het eeuwige leven hebben; dat dit eeuwige leven is in de Zoon van God en door de Zoon van God ons ingeblazen en aan onze ziel medegedeeld is.

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer,
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer!

Ps. 93:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl