Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 April – Christus’ Opstanding

Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Romeinen 6:8,9

De opstanding van de Heere Jezus wordt gezien als de meest wonderbaarlijke betoning van de almacht van God. Waarom is dit zo? Natuurlijk niet alleen omdat het dode lichaam van de Heere Jezus tot leven werd gewekt, want dat wonder was al eerder verricht bij Lazarus en de zoon van de weduwe, en in vele andere gevallen. Maar het was omdat door Christus uit de doden op te wekken, God miljoenen verloste zondaren met Hem opwekte (Rom. 6:4), en ook nog eens uit al hun zonden en ellende, die Zijn heilige hoofd hadden doen hangen, omdat hij ze allemaal de dood en het graf in heeft gedragen. Over de Kerk wordt daarom gezegd dat zij ‘met Christus levend is gemaakt’, en ‘samen met Hem is opgewekt’ (Ef. 5:2) en over gelovigen wordt gesproken als ‘opgewekt met Christus’ (Kol. 3:1). Welnu, wat een levend kind Gods verlangt te ondervinden is de kracht van deze opstanding, opdat hij, aangezien hij verborgen en werkelijk samen met Christus levend is gemaakt bij en door Zijn opstanding uit de doden, bewust kan beschikken over de geestelijke kracht van die opstanding in zijn eigen ziel. Hierdoor zal hij op kunnen staan uit de banden des doods, die hem zo vaak stevig vasthouden. Het tentoonspreiden van de kracht van Christus om de ziel levend te maken, te vernieuwen en te verlossen is zo enorm groot dat dit door de apostel wordt vergeleken met de betoning van de almacht die God uitoefende om Jezus uit de doden op te wekken. Want hoewel de gelovige feitelijk samen met Jezus levend werd gemaakt toen Hij opstond uit de doden, en al uit het graf des doods en der zonde is opgestaan door die kracht die hem nieuw maakt en levend voor God, zinkt hij vaak terug in een duister graf van vleselijkheid en dood. Hij wil daarom dat een grote kracht in zijn ziel wordt uitgeoefend — de kracht van Christus’ opstanding. Want hij heeft dezelfde almacht nodig die Jezus uit de doden opwekte om hem nogmaals op te wekken tot geloof, hoop en liefde. De opstanding van Jezus, en zijn deel hieraan als een levend gemaakt lid van Zijn lichaam, is de zekere belofte dat hij weer gezegend zal worden met deze vernieuwende, nieuw leven gevende genade. Maar o, wat een kracht, als men innerlijk zelf deze kracht af en toe de ziel voelt ingaan zoals de kracht van God het graf van Christus inging en Hem uit de doden opwekte. En door het ondervinden van deze kracht met Christus op te staan naar het licht, leven, de vrijheid en de liefde—dat is het koninkrijk Gods te hebben dat niet alleen ‘gelegen is in woorden’, maar dat ‘rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest’ is (1 Kor. 4:20; Rom. 14:17).

Lezen: Romeinen 6:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN