Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. 1 Petrus 2:21

Een punt dat verband houdt met de heilige mensheid van Jezus als gehoorzaam tot de dood toe, is het voorbeeld dat Hij aan Zijn gelovige kinderen heeft nagelaten, dat zij Zijn voetstappen moesten navolgen (1 Petr. 2:21). Het zal ons weinig baten als we de helderste voorstellingen hebben van de lijdende mensheid van de Heere, en zij geen indruk in ons hart en ons leven achterlaat. Bij het kruis stonden degenen die het lijden en de schaamte van de gezegende Verlosser bespotten; er waren er bij die hard en onverschillig toekeken; en er waren er bij die treurden en huilden, geloofden en liefhadden. En nu zijn er degenen die het eeuwige Zoonschap en de lijdende mensheid van de gezegende Jezus bespotten; en er zijn degenen die Zijn lijdende Majesteit bekijken zonder geloof en zonder gevoel, zonder enig verdriet om de zonde of enige dorst naar heiligheid. En er zijn enkele overigen die toekijken en geloven, en die, als ze geleid worden tot de gemeenschap van Zijn lijden, huilen en weeklagen. Zij begrijpen dat ze Hem en de gemeenschap van Zijn lijden kunnen leren kennen, en Zijn dood gelijkvormig kunnen worden (Filip. 33:10); die de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus in hun lichaam zou geopenbaard worden (2 Kor. 4:10); die met Christus gekruist worden (Gal. 2:2 0) en die voornemen ‘niets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Kor. 2:2); en die ‘roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus’, als enig middel door Welke de wereld hen gekruisigd is, en zij der wereld (Gal. 6:14).

Lezen: 1 Petrus 2:11-25

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN