Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 Maart

Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de Hemel in Christus. Efeze 1:3

O, mocht ons geloof maar een beetje omvatten, al was het maar een beetje. En mochten wij dagelijks slechts enkele druppels drinken uit de zuivere fontein van onvergankelijke vreugde, en de zoete zekerheid genieten dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. Wat een kracht en troost zou dat geven aan onze vaak zo onder druk staande zielen! Lees de woorden; onderzoek ze herhaaldelijk; overdenk voor uzelf, één voor één, de geestelijke zegeningen waarnaar u het meest verlangt. Is het vergeving? Is het vrede? Is het de liefde van God die in uw hart wordt uitgestort? Is het de Geest van aanneming, die u in staat stelt ‘Abba, Vader’ te roepen? Is het gemeenschap met God? Is het het genot van Zijn aanwezigheid en Zijn glimlach? Is het de bevrijding van elke twijfel en van elke angst? Is het een grote mate van Zijn vreze in uw hart, een doden van al uw begeerten en verdorvenheden, een godvruchtig heilig leven en een gelukzalige dood? Zijn dit niet de geestelijke zegeningen die u hoger acht dan huis of goed, vrouw of man, kind of verwant, of boven aardse schatten? Als u tot Gods gunstelingen behoort en in Christus Jezus gelooft, dan bent u in deze en in alle andere opzichten gezegend.

’k Heb in mijn hart Uw reden weggelegd,
opdat ik mij mocht wachten voor de zonden.
Gij zijt, o Heer, gezegend; leer Uw knecht
door !t godd’lijk woord, een helder licht bevonden
en door Uw Geest al d’eisen van Uw recht,
zo wordt Uw eer nooit stout door mij geschonden.

Ps. 119:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN