Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 April – Vervolgen De Heere Te Kennen

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen, en als de vroege regen des landsHosea6:3

Wij staan stil bij de opmerking, dat er in de bevinding van de ziel zoiets gevonden wordt dat genoemd wordt ‘vervolgen de Heere te kennen’. En de zegeningen die voor de rechtvaardige zijn weggelegd, kunnen niet verkregen worden als dit vervolgen er niet is. De Heere te kennen is de begeerte van elke levendgemaakte ziel. Het is Hem te kennen door Zijn eigen goddelijke ontdekking, door genadige openbaring van Zijn genade, liefde, aanwezigheid en heerlijkheid. En welke mate van kennis een kind van God ook van de Heere mag hebben, zij zal voor zijn eigen gemoed altijd een onvolkomen en gebrekkige kennis schijnen. De gezegende apostel Paulus, die in de derde hemel was opgetrokken, scheen Hem vergelijkenderwijze nog steeds niet te kennen. Daarom zegt hij: ‘Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding,’ alsof al zijn kennis van Christus niets meer was dan een druppel water vergeleken met de oceaan. Alsof al zijn bevinding slechts een enkele straal was, vergeleken met de grote hoeveelheid licht en warmte, die in de zon aanwezig is.

Lezen: Hosea 6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN