Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 September – Paulus’ Afscheidswens

En nu, broeders, ik beveel u Gode, en hetWoord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Handelingen 20:32

Heiligheid bestaat niet uit een bepaalde hoeveelheid taken die moeten worden uitgevoerd, gebeden die moeten worden opgezegd, sacramenten en rituelen die moeten worden bijgewoond, aalmoezen die moeten worden gegeven, hartstochten die moeten worden beteugeld, kleding die moet worden gedragen, tranen die moeten worden vergoten. Een vrucht moet om een vrucht te zijn aan een boom groeien, gevoed worden door het sap, gerijpt worden door de zon, verfrist worden met regenbuien, een levend product zijn, voortgebracht door een goddelijk werk. Bloemen en vruchten kunnen uit was geboetseerd worden, en wel zo fraai dat ze nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. Maar ze missen geur, sap en smaak. Zo is ook de menselijke heiligheid—een geboetseerde, geverfde, kunstmatige nabootsing van Cyprus met nardus, kalmus en kaneel, en andere edele vruchten die in de hof van de Geliefde groeien (Hoogl. 4:16). Christus is de Heilige Israëls. Het hoofd van de Kerk is heilig in Zichzelf en eeuwig; de leden zijn heilig omdat zij verbonden zijn met dat Hoofd. Een heilig Hoofd kan geen onheilige ledematen hebben. Derhalve is Christus de heiliging van de Kerk; zij is heilig in Zijn heiligheid, alsmede rechtvaardig in Zijn rechtvaardigheid. Dit is de wortel.Van daaruit komt persoonlijke, innerlijke heiliging door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Hij geeft het nieuwe hart en de nieuwe geest; brengt heilige verlangens, gevoelens, ademtochten, genietingen over elke edele vrucht; bewerkstelligt berouw en godzalige smart over de zonde en boetvaardigheid van de geest, gevoeligheid van geweten, geloof, hoop en liefde, zachtmoedigheid, berusting, nederigheid, vroomheid, oplettendheid, afkeer van het kwaad, aanhangen van al het goede; en al die uiterlijke vruchten van rechtschapenheid die tot Gods lof zijn. Dit is evangelieheiligheid, heiligheid als het bijzondere geschenk en werk van de Heilige Geest, de enige ware en aanvaardbare heiligheid, zonder welke geen mens de Heere zal zien. Degenen die aldus geheiligd zijn, hebben een eeuwige erfenis, want ze zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus.

Lezen: Johannes 15:1-17

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN