Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Februari

En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Efeze 1:22

Hoe velerlei en talrijk, hoe ingewikkeld zijn de verschillende gebeurtenissen en omstandigheden, die de kerk Gods op haar reis naar de hemelse woning hier beneden vergezellen! Maar indien alle dingen, zowel als alle mensen, aan Jezus’ voeten onderworpen zijn kan er niets gebeuren, waarover Hij niet het hoogste toezicht houdt. Alles in de Voorzienigheid en alles in de genade is gelijkelijk aan zijn wil onderworpen. Er is geen beproeving of verzoeking, geen bezoeking naar het lichaam of naar de ziel, geen verlies, geen kruis, geen rang of stand, die niet aan Jezus’ voeten onderworpen is. Hij heeft souvereine, vrije beschikking over alle gebeurtenissen en omstandigheden. In het bezit van oneindige wetenschap, ziet Hij ze; in het bezit van oneindige wijsheid, kan Hij ze besturen, en in het bezit van oneindige macht, kan Hij er over beschikken en ze tot ons heil en zijn eigen verheerlijking aanwenden en regelen. Hoeveel moeite en bekommernissen zouden wij onszelf besparen, zo wij dit vast kunnen geloven, beoefenen en er naar handelen! Zo wij door het oog des geloofs konden zien, dat elke vijand en elke vrees, elke moeilijkheid en ramp, elke beproeving en elke smart, elke voorziene en onvoorziene gebeurtenis, elke bron van nu bestaande zorg of in het vooruitzicht, alle, als onder zijn voeten gelegd, ter zijner souvereine beschikking zijn, welk een last van angst en zorgen zou dan niet van onze schouders genomen zijn!

’k Ben gewoon in bange dagen
mijn benauwdheid U te klagen.
Gij toch, die d’ellenden ziet,
hoort mij en verstoot mij niet.
Heer, wat goön de heid’nen roemen,
Niemand is bij U te noemen;
daden als Uw grote daan
treft men nergens elders aan.

Ps. 86:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

DONEREN