Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek
Categorie

Overdenkingen

29 Februari – Zoudt Gij U Grote Dingen Zoeken?

2

En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Jeremia45:5 Deze woorden werden door Jeremia, de profeet, gesproken tot Baruch, zoon van Nerija. Ze werden tot hem gericht onder bijzondere omstandigheden. Het was de tijd waarin de Heere bezig was Zijn doel, door Zijn volk Juda in gevangenschap te leiden, te verwezenlijken. We zien een verband tussen Jeremia’s beleving in de Klaagliederen en de...

29 Februari – Door Baca’s Vallei

2

Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven; en laat Uw rechten mij helpen. Psalm 119:175 En hetgeen wij „leven”, leven wij door het geloof; zoals de apostel het zegt: Het leven, hetwelk ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods. Wij leven door het geloof, wanneer het de Heere behaagt het ware geloof mede te delen, de kostelijke gave des geloofs aan het hart. Dan geloven wij...

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN