Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Februari

Daarom, broeders! benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 2 Petrus 1:10

Hebt u een bewijs werkelijk geroepen te zijn? Heeft de genade waarlijk intrek in uw hart genomen? O! mocht u het meer volkomen, krachtiger weten, welk een gezegende hoop van eeuwig leven in de boezem is weggelegd van die hemelse roeping, opdat zij u opbeure en aanmoedige om u meer en meer te haasten alles wat u in Christus, zo voor hier als hiernamaals, in de tegenwoordige genade en de toekomstige heerlijkheid geschonken is, te verwezenlijken! Wetende welke de hoop is hunner roeping, leren de heiligen Gods, dat deze hoop alle dingen omvat, die hun in Christus geschonken zijn, hetzij leven of dood, tegenwoordige of toekomende dingen; dat alles is hun eigendom, en wel om deze gezegende en afdoende reden, dat zij zijn Christus en Christus is Gods. Door onze roeping vast te maken, maken wij onze verkiezing vast, — want het ene is het zekere bewijs van het andere; en zo er dus twijfel en onzekerheid bestaat over onze roeping, dan bestaat ook dezelfde twijfel en onzekerheid over onze verkiezing voor het eeuwige leven. Maar wanneer die twijfel en onzekerheid zijn weggenomen door de Geest der wijsheid en der openbaring in de kennis van Christus en wij duidelijk kunnen zien en volkomen geloven, dat de genade Gods ons werkelijk geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan zien wij door het geloof, wat er in deze roeping is weggelegd en welk een heerlijke hoop van eeuwig leven daarbij is aangeboden, als een veilig en onwrikbaar anker voor de ziel, en dus een overvloedige hoop door de kracht des Heiligen Geestes.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem, zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek: zijn macht is groot,
ik zal noch wank’len, noch bezwijken.

Ps. 62:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN