Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 September – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17

Wat een zekere en hemelse leiding schenkt God. ‘Die u leidt op de weg, die gij gaan moet’. Nu is er een weg die wij moeten gaan, en een weg die we niet moeten gaan. De weg van de wereld, van zonde, van eigendunk, de weg van zinnelijkheid en dood, dat is de weg die we niet moeten gaan; van genotzucht, aardse geneugten en zondige genoegens, waarin de mensen van de wereld vooral veel behagen scheppen. Dit is de brede weg die tot eeuwige vernietiging leidt, waarin de meerderheid naar het kwaad loopt, de weg die u niet moet gaan en niet zult gaan. Er ligt een vloek op die weg. Zorg er dus goed voor dat uw voeten zich op de weg bevinden die u wel moet gaan. Wat is deze weg? De weg van de Heere Jezus Christus, de weg van geloof, hoop, de weg van gehoorzaamheid aan Zijn wil en woord, de weg van heiligheid, gerechtigheid en zelfverloochening, de weg van het voortbrengen van aangename vruchten die God behagen, de weg die de heilige profeten zijn gegaan, de weg die de martelaren, apostelen en heiligen Gods allemaal zijn gegaan. Dit is nu een weg van beproeving, verzoeking en bezoeking, het is een smalle, rechte weg, maar de enige die tot het leven leidt, en de Heere zal Zijn heiligen leiden en hen naar het einde ervan voeren, namelijk naar de verlossing van de ziel. Hierin zullen zij zegevieren, en nooit ophouden de Heere, hun Verlosser, Leraar en Gids te loven, tot in alle eeuwigheid.

Lezen: Spreuken 2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN