Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 Januari – Leer Mij Uw Paden

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4

Het pad waarop de verlosten wandelen is een pad van zelfverloochening, want als iemand niet zijn kruis opneemt en zichzelf verloochent, kan hij, volgens het zeggen van de Heere zelf, geen volgeling van Jezus Christus zijn. Hij moet derhalve een pad van zelfverloochening bewandelen om tot een ware en begenadigde volgeling van het Lam te worden gemaakt en als zodanig te worden geopenbaard. Ook is het een pad van beproeving; want we lezen dat het door vele verdrukkingen is dat we het koninkrijk binnengaan. Als we geen beproeving meemaken, hebben we beslist een Schriftuurlijk bewijs minder van degenen die het koninkrijk Gods binnengaan. Het is tevens een pad van verzoeking; want Gods kinderen zijn voor het merendeel een in verzoeking gebracht, geoefend en gekweld volk. Het is een pad van veel tegenstand, want de wereld heeft een hekel aan krachtige godvruchtigheid, en erger nog, de vleselijke geest heeft er ook een hekel aan.

We zouden het met de vijandschap van de buitenwereld kunnen stellen, als we niet de vijandschap van de vleselijke geest vanbinnen hadden. Een paar woorden van buitenaf doen ons niet veel pijn; woorden van binnenuit snijden diep. Eén verrader in het garnizoen kan meer kwaad doen dan een horde vijanden. Tevens is het een pad van gebed, want de Heere brengt Zijn kinderen tot die smeekbeden en verlangens naar Hemzelf, die de uitstorting van de Geest in het bijzonder kenmerken. Het is ook een pad van waakzaamheid, want tenzij we voortdurend opletten, zullen we spoedig in een strik van de duivel geraken. Het is ook een pad van overpeinzing, want we moeten diep nadenken over Gods omgang met de ziel, zowel in de voorzienigheid als in de genade, alsmede over Zijn heilig Woord der Waarheid. En het is een pad van nauwe omgang met God, want hierin zit het voornaamste geheim van krachtige godvruchtigheid, het ware kenmerk van oprechte vroomheid.

Lezen: Lukas 14:25-35

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN