Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Januari – Leer Mij Uw Paden

Heere! Maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Psalm 25:4

Gods wegen zijn wegen van trouw. Hij is een God die niet kan liegen: Hij is trouw aan Zijn Woord; trouw aan Zijn verbond; en trouw aan Zijn belofte. Deze verbondstrouw is een heerlijke eigenschap van de Heere. O, wat is het een sterke toevlucht voor de ziel, temidden van alle schommelingen van de tijd, alle veranderlijkheid in dagelijkse omstandigheden, en alle omzwervingen van een onvast hart, te merken dat de Heere standvastig en onveranderlijk is, en dat bij Hem geen onbestendigheid, noch schaduw van omkering bestaat.

Nogmaals echter, deze wegen bevinden zich, hoewel ze deze gezegende kenmerken dragen, toch grotendeels buiten het gezicht. Ze gaan het menselijke begrip zo ver te boven, en zijn zo kenmerkend de wegen van God Zelf, dat ze, behalve voor het oog van een gelovige, als het ware verdwijnen in de hoogten der hemelen. Welnu, het was met name deze omstandigheid die de Psalmist dat oprechte en eenvoudige verlangen deed uitademen: ‘Maak mij Uw wegen bekend, o Heere’, alsof hij zei: Heere, maak deze wegen die zo beproevend, zo pijnlijk en zo verwarrend zijn geweest, luider en duidelijk aan mijn ziel. Geef mij een helder en beslissend bewijs dat deze wegen inderdaad wegen van wijsheid, genade en trouw zijn. O, laat me merken dat hoewel deze wegen zo pijnlijk voor mijn voeten kunnen zijn als ik ze bewandel, zo tegen mijn verstand i n gaan, en zo volledig aan het zicht van mijn onderzoekende oog zijn onttrokken, laat mij ze echter zien door het oog van het geloof, opdat ik er plechtig in kan berusten en ze heiIig kan waarderen.’ Deze verlangens in de ziel te koesteren, gaat alle menselijke kracht beslist  leven; het is een godsdienst die zich volledig buiten het gezicht van de vleselijke geest bevindt, en buiten ieders begripsvermogen, behalve van degenen in wier hart de Geest van God werkt.

lezen: Psalm 77

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN