Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Februari

En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Efeze 1:22

Hoe talrijk en hoe ingewikkeld zijn de verschillende gebeurtenissen en omstandigheden die de Kerk op haar reis naar de hemelse woning hier beneden vergezellen! Maar als alle dingen, evenals alle mensen, onderworpen zijn aan Jezus’ voeten, kan er niets gebeuren waarover Hij geen algehele controle heeft. Alles in de voorzienigheid en alles in de genade is evenzeer onderworpen aan Zijn wil. Er is geen beproeving of verzoeking, geen bezoeking aan lichaam of ziel, geen verlies, geen kruis, geen rang of stand, die niet onderworpen is aan Jezus’ voeten. Hij heeft een soevereine, vrije beschikking over alle gebeurtenissen en omstandigheden. Hij is in het bezit van oneindige kennis en ziet ze. Omdat Hij oneindige wijsheid bezit, kan Hij ze besturen, en omdat Hij oneindige macht bezit, kan Hij over ze beschikken en ze gebruiken en sturen voor ons heil en Zijn eigen verheerlijking. Hoeveel moeite en zorgen zouden wij onszelf besparen, als wij dit vast konden geloven, in praktijk brengen en ernaar handelen! Als we met het oog van het geloof konden zien dat elke vijand en elke angst, elke moeilijkheid en ramp, elke beproeving en elk verdriet, elke voorziene en onvoorziene gebeurtenis, elke bron van huidige of toekomende zorgen, allemaal onder Zijn voeten zijn onderworpen en tot Zijn soevereine beschikking staan, wat een last van bezorgdheid en zorgen zou er dan niet van onze schouders vallen!

’k Ben gewoon in bange dagen
mijn benauwdheid U te klagen.
Gij toch, die d’ellenden ziet,
hoort mij en verstoot mij niet.
Heer, wat goön de heid’nen roemen,
Niemand is bij U te noemen;
daden als Uw grote daan
treft men nergens elders aan.

Ps. 86:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN