Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Januari – Door Baca’s Vallei

Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zoude geopenbaard worden. 2 Corinthe 4:10

Het is in dit aarden vat, ons gering en sterfelijk lichaam, dat beide de dood van Jezus en het leven van Jezus worden geopenbaard. In de moeite, de verslagenheid, het terneder geworpen zijn, is het sterven van Jezus. In het niet in benauwdheid verkeren, in het niet zijn in een wanhopige toestand, in het niet verlaten zijn, in het niet verwoest zijn, is het leven van Jezus. Zo is in hetzelfde lichaam een stervende en een levende Christus; Christus in Zijn lijden en zwakheid, en Christus aan de rechterhand Gods in Zijn kracht. Deze twee zaken te kennen is te kennen de kracht van Christus’ opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden. Het zijn de twee Goddelijke zegeningen waarnaar Paulus’ ziel zo uitzag ze te mogen ondervinden. In de kennis dan, de bevindelijke kennis bedoel ik — want alle andere kennis is van geen nut — van Christus gekruisigd en Christus herrezen, bestaat het geestelijk leven van een kind van God. Zo te leven is een leven des geloofs in de Zoon van God. Zo te leven is gedoopt te worden met die Geest, waarmede Paulus gedoopt was toen hij zeide: „Ik ben met Christus gekruist en ik leef; doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof dés Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Het leven van Christus aan de rechterhand van God de Vader is de fontein en grondzuil van geheel ons tegenwoordig leven. „Omdat Ik leef, zult gij ook leven”, was Zijn genadige belofte toen Hij hier op aarde was, en Hij is opgevaren in de hoogte om Zijn belofte te vervullen en te verwezenlijken. Hij is „ons leven” en dit leven moet geopenbaard worden in ons sterfelijk lichaam; geopenbaard voor onszelf en ook voor anderen. Geopenbaard voor onszelf door de mededeling van licht, leven, vrijheid en liefde; geopenbaard voor anderen door de vruchten van een leven en van gesprekken, die het Evangelie versieren, en door een wandel in heilige gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN