Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Oktober – Door Baca’s Vallei

Want Ik zeg u: tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Mattheüs 5:20

Er zijn drie soorten van gerechtigheid, of tenminste drie soorten van gerechtigheid, die die naam dragen. Er is een inklevende of aangeboren gerechtigheid, en daarvan bezitten wij niets. Er is een toegerekende gerechtigheid, daaruit vloeit voort onze rechtvaardigmaking, en er is een toegepaste gerechtigheid, wanneer God de Heilige Geest ons tot nieuwe schepselen maakt en de nieuwe mens in ons schept; dat is, naar Gods beeld vernieuwd in ware gerechtigheid en heiligheid. Als de Heere dan ook zegt: „Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der Farizeeën, gij kunt in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan”, dan bedoelt Hij niet slechts een uitwendige gerechtigheid, door Zijn gehoorzaamheid aan de wet voor hen uitgewerkt, maar een innerlijke gerechtigheid, door de Heilige Geest in hen gewrocht. Zo lezen wij van een inwendige, alsook van een uitwendige versiering der kerk. „Des Konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel”. Twee soorten van gerechtigheid heeft de koningin: haar toegerekende gerechtigheid is haar uitwendige kledij, haar kleding van gouden borduursel; maar de toegepaste gerechtigheid is haar inwendige versiering, en dit maakt haar versiering van binnenuit. Deze inwendige heerlijkheid is de nieuwe mens in het hart, met al zijn gaven en genaden, hetgeen Petrus noemt: de Goddelijke natuur, dat is „Christus in het hart, de hoop der heerlijkheid”.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN