Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Mei – Christus’ Hemelvaart

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de wederhorigen, om bij U te wonen. Psalm 68:19

Dood! O wat houdt de angst voor de dood het tere geweten van Gods kinderen soms gevangen! Er zijn enkele belijders die voorwenden altijd boven de angst voor de dood te staan. Maar ik ben bang dat in de meeste gevallen dit zelfvertrouwen eerder lijkt op de vermetelheid van menig misdadiger die gehangen zal worden voor de gevangenispoort, dan de heerlijke vrede die de Heere soms geeft aan Zijn beproefde kinderen. Dit hoogmoedige zelfvertrouwen komt niet voort uit enig goddelijke getuigenis dat in hun geweten is gekomen door de kracht van God; dat is iets anders. Het is bij velen gevoelloze roekeloosheid die op de letter van de wet, de vrucht van onwetendheid en zinnelijke onverschilligheid berust, niet het levende zelfvertrouwen van het geloof, en dus, ofschoon het een andere vorm aanneemt, aan dezelfde bron ontspringt als het zogenaamde vertrouwen van de misdadiger. Gods kinderen, die ertoe gebracht zijn te voelen wat eeuwigheid is, hoe heilig en rechtvaardig de God is waarmee ze te maken hebben, en dat ze duizend hellen hebben verdiend, beseffen vaak op pijnlijke wijze, vooral als hun tabernakels zwak zijn, wat het betekent om heel diep te zinken onder de angst voor de dood. Als alles donker van binnen en somber buiten is; als ze hun kenmerken niet zien; als er geen heerlijk getuigenis is van het recht op het bloed en de liefde van het Lam; als ongeloof en ontrouw alles lijken te zijn wat ze hebben; als hun gezinnen en omstandigheden allemaal voor hun ogen verschijnen en de duivel als een zondvloed opkomt om hen te overweldigen met duizend verschrikkingen — in die tijden, houdt de dood, de wrede dood, hen vast in droeve gevangenschap. Welnu, de Heere des levens en der heerlijkheid heeft ‘de gevangenis gevangen genomen’ . Hij ‘heeft de dood te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie (2 Tim. 1:10). De Heilige Schrift spreekt derhalve niet van Gods kinderen die sterven; er staat ‘die ontslapen’ .Aldus wordt geschreven over Stefanus, dat ofschoon hij gehavend en verpletterd door stenen stierf, ‘hij ontsliep’ (Hand. 7:60).

Lezen: Handelingen 7:44-60

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN