Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Maart – De Gave Van Christus

Onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Galaten 1:3-5

Als wij, geleid door de gezegende Geest, naar de gezegende Verlosser gaan opdat Hij ons moge verlossen van deze tegenwoordige boze wereld, door het toepassen van Zijn bloed en het overbrengen van Zijn liefde, gaan we tot Hem overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dit is ons hemelse bevel. Als we in Zijn naam geloven, is het overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Als we hopen op Zijn genade, als we Hem vurig liefhebben met een zuiver hart, als we onze ziel op Hem werpen, als we, omdat we onze eigen kracht en rechtvaardigheid wantrouwen, geheel aan de Zijne hangen, handelen we naar de wil van onze God en Vader; we geven gehoor aan de bevelen van de hoogste wijsheid, luisteren naar de stem van de hoogste genade, en gaan over de wegen van eeuwige waarheid en vrede. Dat het gehele werk van Christus met alle gezegende opbrengsten en gevolgen ervan ‘naar de wil van onze God en Vader’ moet zijn, werpt een zalig en schitterend licht op de oorspronkelijke gave van de Zoon door de Vader. Zo bezien is het geheel dus een groots, schitterend en volledig plan van eeuwige wijsheid en liefde. Als zodanig verlicht door de gezegende Geest en hernieuwd in onze geestesgesteldheid, zien we in dat God een mogelijkheid heeft bedacht en uitgevoerd waardoor we verlost kunnen worden van deze tegenwoordige boze wereld. Is het een boze wereld in uw ogen? Is het zo dat u ‘zucht en uitroept’ zoals waarvan wordt gesproken in Ezechiël, ‘over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden’ (Ez. 9:4), niet alleen in de boze wereld buiten u, maar ook in de nog bozere wereld in u? Er is een manier voor u om hieraan te ontkomen; er staat een deur van hoop open midden in het hemelgewelf. Genade fluistert tegen u vanaf de zetel van hemelse zaligheid: ‘De Zoon van God gaf Zichzelf voor onze zonden, opdat Hij ons zou verlossen van deze tegenwoordige boze wereld, volgens Gods wil.’

Lezen: Ezechiel 9
Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN