Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 April – Het Lijden En Sterven Van Christus

En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf de geest. Markus 15:37

 Nu we nog bij het kruis van onze lijdende Heere stilstaan, kunnen we die heilige plek niet verlaten zonder even stil te staan bij een punt dat er nauw verband mee houdt: het werk dat door het lijden, bloedvergieten, de gehoorzaamheid en de dood van de Heere Jezus Christus tot stand is gebracht, en de weldaden en zegeningen die eruit voortvloeien. Het was een volbracht werk. Hier is al onze verlossing en al onze hoop. Wanneer werden ooit zulke woorden op aarde geuit als degene die Zijn barmhartige lippen vanaf het kruis spra­ken: ‘Het is volbracht’? Als we dus aan het kruis van onze aanbiddelijke Heere staan en die barmhartige woorden horen van Hem Die niet kan liegen, kunnen we, als we zijn gezegend met het levende geloof, zien dat de wet geheel is vervuld, de vloek ervan volledig is weggedragen, de straffen ervan helemaal zijn verwijderd, de zonde voor eeuwig is uitgebannen, de gerechtigheid van God ruimschoots is voldaan, al Zijn volmaaktheden op heerlijke wijze zijn verenigd, Zijn heilige wil volmaakt is gehoorzaamd, de verzoening volledig tot stand is gebracht, de verlossing barmhartig is uitgevoerd, en de Kerk voor eeuwig is behouden. Hier zien we de zonde in haar donkerste kleuren, en heiligheid in haar hoogste schoonheid. Hier zien we de liefde Gods in haar tederste vorm, en de toorn Gods in zijn krachtigste uitdrukking. Hier zien we de heilige mensheid van de gezegende Verlosser als het ware opgeheven tussen hemel en aarde, om engelen en mensen het schouwspel van verlossende liefde te tonen, en op één en hetzelfde ogenblik, door één en dezelfde daad van de lijdende gehoorzaamheid en het bloedoffer van de Zoon van God, het eeuwige en onveranderbare ongenoegen van de Almachtige tegen de zonde, en de strenge eisen van Zijn strenge, onbuigzame gerechtig­heid te verklaren, en toch ook het zachte mededogen en de onbeperkte liefde van Zijn hart voor de verkiezing der genade. Hier, en uitsluitend hier worden genade en vrede verkregen; hier, en uitsluitend hier, stromen berouwvol verdriet en godzalige smart uit hart en ogen; hier, en uitsluitend hier, wordt de zonde beteugeld en gedood, heiligheid overgebracht, de dood overwonnen, de satan op de vlucht gejaagd, en nemen het geluk en de hemel hun aan­vang in de ziel. O, wat een hemelse zegeningen, wat stromen er nu een genade en een eer in de toe­komst door de heilige mensheid van de Zoon van God! Wat een heilige ontmoetingsplaats voor berouwvolle zondaren en een vergevende God! Wat een genezingsplaats voor de schuldige, maar berouwvolle en terugkerende afvalligen! Wat een deur van hoop in het dal van Achor voor degenen die zichzelf veroordelen en mishagen! Wat een veilige plek voor zoekende zielen! En wat een gezegend toevluchtsoord voor al Gods kinderen in dit tranendal!

Lezen: Markus 15: 21-40

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN