Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid. Kolossensen 3:16

Dit woord betekent meer, wanneer men het meer dan oppervlakkig leest. Het is „in ons wonen”, dat wil zeggen, een vaste en duurzame woning in onze harten maken en dat „rijkelijk”; niet arm en gering, maar ruim en overvloedig, ons de rijkdom zijner schatten bloot leggende en ze ons schenkende, en dat in „alle wijsheid”, ons wijs makende tot zaligheid, terwijl voor ons de veelzijdige wijsheid van God wordt geopend, en hoe deze zich openbaart in het grote geheim der godzaligheid. Nu zullen wij niet tot die rijke en hemelse wijsheid komen, tenzij wij de Schriften met smekingen en gebeden bestuderen, ten einde te verstaan wat de Heilige Geest daarin heeft geopenbaard en wat Hij daaruit voor ons wil ontvouwen van de wil en de weg Gods voor onze lering en onze eigen troost. Wij vallen zeer gemakkelijk af van het blijven in Christus; ook kunnen wij niet verwachten gevoelige vereniging en gemeenschap met de Heere Jezus te houden, indien wij die middelen der genade verwaarlozen, welke de Heilige Geest heeft gegeven, om het leven Gods in de ziel te bewaren. Wanneer wij onverschillig, traag en dodig worden, wordt het lezen van Gods Woord een taak en een last; maar niet zo, wanneer het leven Gods warm en stromende is in de ziel. Wanneer men dan zijn Woord met smeking en gebeden leest, door het geloof in zijn verborgen schatten binnentreedt en uit de Geest van Christus, er in verborgen, drinkt, dan is dit een zalig middel, om het leven Gods in het hart en de vereniging en gemeenschap met Christus te onderhouden.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis.
Dus zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren,
want d’ oopning van Uw woorden zal gewis
gelijk een licht het donker op doen klaren.
Zij geeft verstand aan slechten, wie ’t gemis
van zulk een glans een eeuw’ge nacht zou baren.

Ps. 119:65

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN