Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Januari

Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleses is; maar die naar de Geest zijn, bedenken dat des Geestes is. Romeinen 8:5

Alleen zij, die deel hebben aan een hemelse geboorte, voelen dat een hemels bestaan hun waar element is, heilige zaken hun zoetste overpeinzingen zijn, en de plechtige aanbidding van God hun hoogste genot is. Beschouw dit kenteken als de toetssteen van Goddelijk leven; want om een geestelijk gezind mens te zijn, moet hij geestelijk zijn, en om geestelijk te zijn, moet hij de Geest ontvangen hebben en deelgenoot gemaakt zijn van het Koninkrijk Gods, “hetwelk is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest” (Rom. 14:17). Hebt u het nooit gevoeld, als u de Schrift las, hoe een stille vrede neerdaalde in uw ziel, wanneer de ene heerlijke belofte kwam na de andere, als de sterren aan de nachtelijke hemel, de ene al helderder en schitterender dan de andere, en u een zalige drang voelde van belangstelling in die Schrift? Wanneer u geknield lag voor de troon der genade, begunstigd met vrijmoedigheid om toe te gaan tot uw hemelse Vriend, hebt u het dan nooit gevoeld, hoe de vrede Gods druppelde in uw ziel, en evenals de olie op de golven, elke opkomende opstand daar binnen bedaarde? Hebt u het nooit ondervonden, wanneer u met de heilige God in gesprek was, hoe dan hart in hart en ziel in ziel samensmolt, en gevoeld, dat het een gezegende geur in uw ziel achterliet? Hebt u nooit in het huis van het gebed uw hart en uw liefde voelen trekken tot de dingen, die Godes zijn; en als u daar zat en u Christus hoorde voorstellen in Zijn Persoon en werk, in Zijn genade en heerlijkheid, het geloof voelen versterken, de hoop haar anker uitwerpen en de liefde ontbranden, zodat u zaligheid in uw ziel, een hemelse kalmte en een heilige vrede ondervondt, die elke snaar van uw ziel deed trillen en haar besproeide, als de rivier, die door Eden liep en de hof besproeide?

Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest,
geen honig kon ’t gehemelt’ beter smaken.

Ps. 119:52

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN