Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Mei – Kracht In Zwakheid

Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van hart: Weest sterk, en vreest niet. Jesaja 35:3,4

Als Gods knechten tot het beproefde volk des Heeren zeggen: ‘Weest sterk’, dan wil en zal Hij dat woord met Zijn kracht vergezellen. Maar wellicht zegt uw ziel, arme vreesachtige: ‘Hoe kan ik sterk zijn? Mijn handen zijn zo slap; mijn knieën zo zwak, mijn hart zo bevreesd. Hoe kunt u mij bevelen sterk te zijn?’ Ja, ik geloof het, dit is een groot wonder. Maar de apostel Paulus verklaart het ons prachtig in 2 Korinthe 12. Wij lezen daar dat de Heere Jezus uit de hemel tot hem had gesproken: ‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ En zodra deze woorden waren uitgesproken, ontving zijn ziel er kracht door. Dit maakte dat hij zei: ‘ Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden,opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’Waarom? Als hij zwak was, steunde hij op de Heere en ontving hij uit Zijn volheid die kracht die in zwakheid volbracht wordt.

Lezen: Jesaja 35

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN