Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 December – Gerechtigheden En Sterkte

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja45:24

Ik denk dat we leren dat we in de Heere gerechtigheid hebben, voordat we leren dat we in de Heere sterkte hebben. We leren onze verachtelijkheid kennen voor onze zwakheid, onze zondigheid voor onze leegheid. We leren dat we verloren zijn, totaal verloren, voordat we leren dat we geen weerstand aan de zonde kunnen bieden, dat ons hart werkelijk zo zwak als water is. Zoals de Heere het de ziel mogelijk maakt op Jezus te zien, aan Zijn naam, Zijn roem, Zijn Woord, Zijn belofte vast te houden, zo wordt ook af en toe Zijn gezegende kracht overgebracht, in de ziel ingeblazen; zo werkt de Heere in hem om zoals het Hem belieft Zijn wil te doen; dan dorst en vermaalt het wormpje Jakobs bergen, en stelt hij heuvelen gelijk kaf (Jes. 41:15). Wanneer de Heere hem sterk maakt, kan hij verzoeking weerstaan, zonde overwinnen, vervolging verdragen, het kwade van zijn hart beteugelen, en tegen de wereld, het vlees en de duivel strijden. Wanneer de Heere hem verlaat, is hij als Simson met zijn afgeschoren haarlokken, zakt hij weg in alle kwaad en voelt de hulpeloosheid van zijn gevallen natuur. Wat hij voordien ook maar heeft gevoeld, welk licht, welke macht en welke liefde ook zijn ziel zijn ingestroomd, als de Heere Zijn genadige aanwezigheid verwijdert, zal de sterke man tot een zuigeling verworden; en hij die in de kracht van de Heere de bergen kon dorsen, valt voor de Heere zo zwak en hulpeloos als een kind neer. Aldus leert de Heere ons op pijnlijke en ernstige wijze dat we alleen in Hem rechtvaardigheid en sterkte hebben. Aldus leert Hij ons naar Hem te kijken, op Hem te steunen, alle hoop van onze ziel op Hem alleen te richten Die machtig is te verlossen; Die al degenen die tot God komen door Hem volkomenlijk kan en wil verlossen.

Lezen: 2 Samuel 22:26-40

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN