Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Mei – Die Overwint

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Openbaring 3:21

Ik heb wel eens gedacht dat de kinderen van God te veel stilstaan bij hun uiterlijke, en te weinig bij hun innerlijke vijanden. Hoe minder u aan uw uiterlijke, en hoe meer u aan uw innerlijke tegenstanders denkt, des te beter is het voor uw ziel. Wend uw ogen af van uiterlijke vijanden. Hoe talrijk, hoe ontzagwekkend ze ook lijken, ze zullen u nooit echt kwaad doen. Wees op uw hoede voor elke innerlijke vijand; en als u strijdt, strijdt dan tegen de vijand die in uw eigen borst verscholen is en daar werkzaam is. Ik zou bijna tegen u zeggen, in de bewoordingen van de koning van Syrië: ‘Strijd niet met klein of groot, maar alleen met uzelf.’ Ik heb altijd gemerkt dat ik zelf mijn grootste vijand ben. Ik heb nooit een vijand gehad die me zoveel moeilijkheden gaf als mijn eigen hart; noch heeft ooit iemand me half zoveel kwaad berokkend of me half zoveel gekweld dan ik zelf vanbinnen heb gevoeld; en het dagelijkse besef hiervan doet me mezelf meer vrezen dan voor wie ook ter wereld. Ook de duivel is een wrede vijand geweest, en heeft u als zodanig vele hopeloze vooruitzichten voorgeschoteld, en is een profeet van het kwaad voor u geweest – niet van het goede. Het zal ook uitkomen dat hij een leugenaar is, als u inderdaad iemand van Gods Israël bent. U zult niet sterven, zoals hij u soms heeft verteld, in het donker, noch in wanhoop, noch naar de hel worden gezonden met al uw zonden belast. Deze vijand van uw ziel zal een leugenaar blijken te zijn. Zelfs de beschuldigingen van uw eigen schuldige geweten zullen uiteindelijk leugenaars blijken te zijn. God zal bewijzen dat Hij waarachtig is, als is gebleken dat verder iedereen onbetrouwbaar is. Wat een genade is het om God aan onze zijde te hebben! Wie zouden we dan nog moeten vrezen — wat zouden we nog moeten vrezen? ‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zij n ?’ Maar, zou ik willen toevoegen: als God tegen ons is, wie kan dan voor ons zijn? Moge de Heere, als het Hem belieft, in de ziel van degenen die Zijn grote Naam vrezen een heerlijk en gezegend bewijs afdrukken dat al deze barmhartigheden en beloften de uwe zijn, opdat u de troost heeft, en Hij de heerlijkheid!

Lezen: Psalm 143

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN