Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 December – Gerechtigheden En Sterkte

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24

Er is een tijd geweest waarin sommigen van ons dachten dat we de kracht hadden om de duivel te weerstaan en om de wereld te overwinnen; de kracht om vervolging te ondergaan, de verwijten van mensen te verdragen, hoogmoed en het kwade van ons hart te tuchtigen en te onderdrukken. Zijn we inderdaad in staat geweest deze veronderstelde kracht te betonen? Hebben we dit voornemen ten uitvoer gebracht? Wat is onze ervaring hierin geweest? Dat we steeds meer onze eigen zwakte hebben ontdekt; dat we nog niet één enkele verzoeking kunnen weerstaan. De geringste windvlaag blaast ons omver: de begeerten waarin we steeds weer vervallen, onze lage hartstochten, en de zondige verlangens van ons hart verlokken onze ogen en gedachten dermate, verstrengelen zich zo rond onze gevoelens, dat we in één tel vallen, behalve als God Zelf ons overeind houdt. Hebben we niet ontdekt dat we geen kracht hebben om te geloven, te hopen, lief te hebben, te bidden of een geestelijke daad te verrichten, behalve als God Zelf in ons werkzaam is zoals het Hem belieft ons Zijn wil te laten doen? En zo leren we onze zwakheid niet op dogmatische wijze, of vanuit ons eigen oordeel; maar aangezien we uit eigen ervaring weten dat we de zwaksten der zwakken zijn, zo wordt ons geleerd dat we de verachtelijkste der verachtelijken zijn. We raken steeds meer met dit soort zaken vertrouwd; naarmate de Heere ons diepere kennis van onze verdorvenheden geeft, raken we minder gesteld op onze rechtvaardige, vrome, heilige zelf, en des te meer geeft de Heere ons kennis over verzoeking, de zonde waarin we steeds weer vervallen, de kracht van onze verdorvenheden, de werkingen van onze lage aard. En door al dit werk komen we er steeds meer op pijnlijke wijze achter wat een arme, hulpeloze, zwakke en krachteloze stakkers we zijn, en, als het de Heere belieft het te tonen, wat een kracht, macht en volheid er in Jezus Christus is. Hij trekt ons, leidt ons, moedigt ons aan en stelt ons in staat om tot Zijn volheid te komen, de Heere smekend Zijn kracht volmaakt te maken in onze zwakte; met de hand van het geloof voorraden puttend uit die volheid die in Jezus Christus is. En in de Heere komen we te weten dat we niet alleen gerechtigheid hebben maar ook sterkte.

Lezen: Psalm 30

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN