Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 September – Door Baca’s Vallei

En Enoch wandelde met God. Genesis 5:24

De hoofdweg, waarop wij met God wandelen, is door het geloof en niet door aanschouwen. Abraham wandelde op deze weg. Ongeloof scheidt de ziel van God. Er is geen gemeenschap tussen God en een ongelovige. Een ongelovig hart heeft geen deelgenootschap aan de Heere Jezus; maar een gelovig hart heeft gemeenschap aan Hem. Het is door het geloof, dat wij gemeenschap hebben met God en Zijn beminde Zoon, en gij zult bevinden, dat in de verhouding, dat uw geloof sterk of zwak is, ook uw wandel met God is. Indien gij geloof hebt in oefening, en gij blikt op het verzoenend bloed, dan bevindt gij, dat gij met God kunt wandelen; gij kunt uw hart voor Hem uitstorten, voor Hem al uw belangen uitspreken, voor Zijn aangezicht de verborgenste bewegingen uitspreiden, en tot Hem opzien om vrede en vertroosting. Doch wanneer uw geloof zwak is, wanneer het bezwijkt onder de beproeving, de beloften niet kan vasthouden, de gemeenschap verstoord is, dan heeft een wandelen met God niet langer plaats. Maar naarmate het geloof sterk is, is er een wandelen met God in zoete overeenstemming; want het geloof ziet op de verzoening; het geloof ziet niet zo zeer op de zonde, dan wel op de verlossing van de zonde; op de weg, waardoor de zonde is vergeven, overwonnen en onderworpen. Zo is het door het geloof, en naar gelang de sterkte is van het geloof, dat wij tezamen wandelen met God.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN