Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Januari – Alle Dingen Ten Goede

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28

Nog een teken dat we God liefhebben is dat we zijn geboden bewaren; dat we uit de wereld komen en er van afgescheiden zijn; dat we wensen Zijn wil te doen, Hem te dienen, en voor Hem te wandelen in eenvoud, nederigheid en oprechtheid; dat Zijn vrees in ons leeft; dat we Hem gehoorzamen en die dingen doen die Hem behagen.

Maar waarom noem ik die kentekenen? Om deze reden: omdat de kinderen van God vaak op de proef worden gesteld en geoefend worden of ze Hem liefhebben. Er bevinden zich zo veel zaken in hun hart die tegen de liefde van God ingaan. Er is de wereld; in hun zinnelijkheid jagen ze tijdelijke en zintuiglijke dingen na; de zonde is in hen werkzaam en brengt hen voortdurend tot dienstbaarheid; er is duisternis in de geest, zodat zij niet in staat zijn hun tekenen te zien; er is doodsheid in de ziel, zodat de liefde van God tot het laatste sprankje lijkt te zijn teruggebracht. Al deze zaken gaan zo tegen Gods liefde in, dat ze er soms niet het minste van in hun hart lijken te hebben. En als ze graag op bepaalde plaatsen, momenten en perioden willen terugkijken, kunnen ze dat vaak niet, zo diep is de duisternis van hun geest; daarom is het noodzakelijk naar bepaalde kentekenen van Gods Woord te kijken.

Als we derhalve, met al onze twijfels en angsten en al ons wantrouwen, onze hardheid van hart, ons ongeloof, onze verdorvenheid van geest en doodse gesteldheid, deze kentekenen in onze ziel kunnen vinden, dat we geboren zijn uit God, dat we Hem kennen en dat we Zijn geboden bewaren en verlangen Zijn wil te doen, hebben we de getuigenis van de Heilige Schrift dat we tot degenen behoren die God liefhebben, en daarmee recht hebben op deze belofte.

Lezen: 1 Johannes 5:1-13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN